VILKÅR OG AVMELDING

Påmelding

Meld deg på det kurset du ønsker å gå på, direkte til den yogalærer som holder det. Har du generelle spørsmål eller er i tvil om hvilke kurs du bør melde deg på, ta enten kontakt med den som holder kurset som er mest aktuelt for deg, eller send en forespørsel til post@room4.no.

 

Avmelding/endringer

Påmelding på kurs/ workshop er bindene. Skulle det oppstå situasjoner med langtidsskade/ sykdom ta kontakt med din yogalærer. Vi er behjelpelige med å finne en løsning, for vi ønsker at du har en best mulig og forsvarlig yogapraksis. Vi forsøker å møte den enkelte ved slike spesielle tilfeller, samtidig ber vi om forståelse for at vi må ha noe forutsigbarhet.

 

Ved eventuelle refusjoner kan det komme et administrasjonsgebyr på kr 100. Dette avtales med hver enkelt yogalærer.

 

Jobber du turnus/ skift ta kontakt for individuelle avtaler før påmelding. Vi forsøker å møte  individuelle behov, så langt det lar seg gjøre. Det er mulig å ta igjen tapte timer, se punkt under.

Tapte timer

Du kan ta igjen tapte timer på et annet kurs innenfor samme tidsperiode som det kurset du er påmeldt til, forutsatt at det er ledig plass på det kurset du ønsker å ta igjen tapt time på. Ta kontakt med den som holder kurset. Gi gjerne beskjed til yogalærer som holder kurset du går på slik at vi kan gjøre din plass tilgjengelig for andre som vi ta igjen timer.

Room4 og kursholder har ikke ansvar for skader

Room4, og våre leietagere, har ikke ansvar for din fysiske og/eller mentale helse når du går på kurs i regi av Room4. Det samme gjelder når du anvender teknikker du har lært på ovennevnte kurs. Når du melder deg på kurs/ workshop ved Room4, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Room4 eller yogalærere/ instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Room4 er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs/ workshop, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse. Når det er sagt ønsker vi ikke at eiendeler skal bli ødelagt, legg derfor aldri briller ol. ved siden av yogamatta.