COACHING

Ønsker du å endre på noe? Er du usikker på hvilket valg du skal gjøre? Det kan være å slutte med en uvane eller komme i gang med noe du lenge har tenkt på. - Da kan coaching være noe for deg

 

Coaching er en positiv løsnings- og utviklingsorientert metode, med fokus på den enkeltes ressurser. Coaching kan benyttes av enkeltpersoner eller grupper.

 

All coaching er basert på respekt og tro på menneskers potensial. Utgangs-punktet for coaching er at du ønsker endring eller klarhet i noe, men trenger hjelp til å komme i gang, eller litt støtte i prosessen.

 

Coachen stiller åpne spørsmål og lytter aktivt. Dette er med på å sette i gang tanker og prosesser. Coaching hjelper deg å sortere og fokusere på det som er viktig, sette smarte mål og holde kursen mot målet.

Renate tilbyr Coaching på ROOM4 - Ta kontakt på 414 25 601